wyszukiwanie zaawansowane

Różnice między dramatem antycznym a szekspirowskimRóżnice między dramatem antycznym a szekspirowskim

Na czym polegają różnice pomiędzy dramatami antycznym i szekspirowskim?

Różnice Między Dramatem Antycznym A Szekspirowskim

Chodzi głównie o zasady działania fatum, z czego wypływa, niż o samą budowę
w Antyku mamy:

Różnice Między Dramatem Antycznym A Szekspirowskim

FATUM, czyli bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt miedzy własnymi racjami a siłami wyższymi: losem, prawami historii, interesem społecznym, normami moralnymi, itp. . O ich losie decyduje przeznaczenie
KONFLIKT TRAGICZNY- konflikt racji (miłość i posłuszeństwo prawom boskim kolidują z racją stanu). Konflikt tragiczny polega na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji
IRONIĘ TRAGICZNĄ – losy bohatera układają się tak, że popełnia on nieszczęśliwe zbłądzenie (Arystoteles). Bohater nie wie, że popełnia zbrodnię, lub czyn niegodny. Takie przeciwieństwo między samoświadomoścą bohatera a jego rzeczywistą sytuacją nazywamy właśnie ironię tragiczną.
TRAGIZM – kategoria estetyczna. Wywołuje tę jakość szczególny sposób konstrukcji losów bohateów, usytuowanych w konflikcie tragicznym.Bohater niezależnie od siły charakteru, szlachetnych intencji, sprowadza na siebie zgubę, śmierć lub klęskę swoich idei.
BUDOWANIE TRWOGI -poprzez konflikt tragiczny i ironię tragiczną. Trwogę bowiem budzi tylko nieszczęście człowieka, który jest do nas podobny.
POSTACIE są symbolami pewnych postaw, idei. Kreon to racja stanu, Antygona to religia i miłość do brata Starcie uczucia , rozumu i siły wyższej z wolnością człowieka (Antygona).
Każda postać tragedii antycznej cierpi (Kreon, Antygona, Hajmon – syn Kreona i narzeczony Antygony).

Różnice Między Dramatem Antycznym A Szekspirowskim

(na podstawie tekstu :”Rozwój tragedii antycznej. Jej cechy i funkcje”,
niestety nie znam nazwiska autora.

Różnice Między Dramatem Antycznym A Szekspirowskim

U Szekspira jest tak:

Jego twórczość odchodzi od klasycznych założeń dramatu
brak jedności akcji, miejsca i czasu
wielowątkowość
BRAK FATUM – ludzkie namiętności, człowiek decyduje sam o sobie, jest targany sprzecznymi myślami i uczuciami
silna psychologizacja postaci
zachwianie decorum (dopasowania odpowiedniego języka do odpowiedniej treści)
indywidualizacja języka
elementy ludowe i fantastyczne
wiele punktów kulminacyjnych (w Antyku byl tylko jeden wieńczący cały dramat)
stopniowanie napięcia
wprowadzenie rozbudowanej scenografii (w Antyku były dopiero zaczątki)
didaskalia (teksty poboczne – nowość)
podział na akty i sceny
ograniczenie roli chóru
pojawienie się (!) kobiet jako aktorek (w końcu :) )
grano bez masek i koturnów, wprowadził także NISKICH aktorów
przemieszane kategorie estetyczne, np. tragizm z liryzmem
bohaterów cechował swoisty apsychologizm (zmienność i łatwość poddawania się skrajnie emocjonalnym stanom – od miłości do nienawiści, od wierności do zdrady)
współbieżność losów ludzkich i historii.
wprowadzenie zjawisk atmosferycznych (burze, chmury, wiatry i błyskawice)
konstrukcja jego sztuk jest utrzymana w stylu tzw. dramatu elżbietańskiego

  • Data: Grudzień 15, 2012
  • Komentarzy: 0
  • Skomentuj

KOMENTARZE

Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 × = cztery