wyszukiwanie zaawansowane

Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnej GrecjiWydarzenia historyczne i literatura w starożytnej Grecji

1. GRECJA

Wydarzenia Historyczne I Literatura W Starożytnej Grecji

WYDARZENIA HISTORYCZNE LITERATURA I SZTUKA
1. epoka minojska 0k. 1450 r. p.n.e. następuje koniec panowania Krety na morzu, gdyż najechali ich Grecy z lądu. Najważniejszym ośrodkiem kultury tej epoki było Knossos, ale ok.1380 r. p.n.e. pałac w Knossos ulega zniszczeniu. Brak zabytków z tego okresu. Kultura minojska – pierwsza wysoka cywilizacja egejska; z tego okresu pochodzą pałace na Krecie, w Knossos; Znajomość pisma – tzw. Pismo linearne A i B Literatura ustna – ieśni bohaterskie, folklor
2. epoka mykeńska 1700 – 1200 r. p.n.e. Głównym ośrodkiem kultury były Mykeny (zabytki pisane). Systemem sprawowania władzy były pałace. Budowano pałace obronne m.in. w Mykenach i Tebach Literatura ustna – pieśni bohaterskie, folklor
3. wieki ciemne 1200 – 800 r. p.n.e. Okres nazywa się tak ze wzglęgu na stosunki polityczne i kulturowe. Ograniczyły się stosunki Grecji ze światem zewnętrznym. Ok. 1200 r. p.n.e. miał miejsce najazd Dorów, podbili oni część wysp, przed ich najazdem uchroniły się Ateny. Ok. 1184 r. p.n.e. – zburzenie Troi. W tym okresie następuje przejście do systemu rodowego, powstaje miasto-państwo. Grecy kolonizują zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej (powstaje tam Jonia ok. 1000 r. p.n.e.) IX w. p.n.e. – za pośrednictwem Fenicjan Grecy przyjmują alfabet (dzisiejszy).
4. epoka archaiczna 800 – 500 r. p.n.e. 754 r. p.n.e. – tradycyjna data założenia Rzymu W tym czasie miała miejsce wielka kolonizacja Greków na płn.-wsch. Kolonizują płw. Italski, zakładają Masalię (dzisiejsza Marsylia), sięgają do Hiszpanii; wielka kolonizacja jest efektem silnej konkurencji, walki o władzę, ziemię; w tej epoce rośnie w siłę Sparta; W Atenach dochodzi do przejęcia władzy przez tyranię, która utrzymuje się prze 50 lat; Centrum kulturalnym jest Jonia (oświecenie jońsjie) Sztuka wykształciła się szczególnie w trzech dziedzinach: malarstwa wazowego, rzeźby i architekturze; Wyodrębniły się różne style architektoniczne: dorycki, joński i koryncki Najpełniej architektura wyrażona jest w świątyniach W literaturze rozwija się liryka i epika VIII w. – są to poematy Homera i Hezjoda; Homer był postacią kontrowersyjną uczeni nie wiedzą czy tak naprawdę istniał; Hezjod był chłopem; razem stworzyli podstawy greckiej mitologii i greckiej wiary (Homer- nadał bogom kompetencje, a Hezjod to wszystko uporządkował); 776 – pierwsze igrzyska olimpijskie; 621 – pojawiają się prawa Drakona; 594 – reformy Solona Poeci cykliczni – eksploatowali wątki Homera; Powstaje liryka (ok. 100 lat po Homerze); twórcy: – Kallinos – elegia; – Alkman – liryka chóralna – Archiloch – poezja jambiczna VII/VI – Safona i Alkajos – liryka lesbijska VI – Ezop – bajka Tworzą oprócz tego: – Symonides z Keos (autor pieśni chóralnych, twórca epigramatów) – Tyrtajos (poezja wzywająca do walki) – Anakreont z Teos (piewca miłości i biesiad; od jego imienia powstał gatunek – anaktreontyk)
5. epoka klasyczna V – IV Trwają wojny perskie, które mają swój finał w bitwie w 490 r. p.n.e. 480 – II wyprawa Persów na Grecję (bitwy pod Termopilami i pod Salaminą); Grecy wygrali tę bitwę morską, ale zostali pokonani na lądzie; 477 – Grecy rozprawiają się z Persami; Po wojnach wzrosło znaczenie Aten i musiało dojść do konfrontacji ze Spartą – drugą potęgą; 431 – 404 – wojna peloponeska (między Atenami, a Spartą); po wojnie oba państwa są osłabione, lecz zwyciężyła Sparta; 404 – Spartanie zdobywają Ateny (jednak Ateńczycy szybko zrzucają władzę Spartan); W tym czasie rośnie w potęgę Macedonia; 338 – bitwa pod Cheroneą – koniec niepodległości Grecji; Macedonia zaczyna rządzić; Akropol w Atenach jest najdoskonalszym przykładem klasycznej architektury greckiej; oprócz tej budowli ocalały inne okręgi w Delfach, Olimpii i Epidauros; V w. p.n.e. – rozwija się grecka rzeźba; jest to przede wszystkim twórczość Fidiasza; jego styl cechowała monumentalność kształtu i powaga wyrazu Rodzi się komedia i tragedia: – komedia (komos – pochód) – Arystofanes z Aten; – tragedia – Ajschylos, Sofokles (bardzo się podobał), Eurypides (nie był raczej popularny); Wraz z pojawieniem się dramatu zaczęły powstawać teatry antyczne Komedia dzieliła się na: – staroattycką – Arystofanes; – śrenioattycką; – nową; Herodod – ojciec historii – pojawiło się I dzieło historyczne; było mało krytyczne i fantazyjne; nastąpił rozwój prozy greckiej Tukidydes – pisał już rzetelną historię, opisał wojnę peloponeską; Ksenofont (uczeń Sokratesa) – pisywał o Sokratesie; zwolennik władzy arystokracji; Platon – założył Akademię Platońską Arystokles (uczeń Platona) – założył własną szkołę – Lykejon (dzisiejsze liceum);
6. epoka hellenistyczna 300 – 30 r. p.n.e. (aleksandryjska) Aleksander Macedoński podbija ogromne obszary, zdobył Egipt, sięgnął aż po Indie; po jego śmierci nie wiadomo było co zrobić z tymi terenami, komu je przyznać; 301 – bitwa pod Ipsos – rozpada się imperium Aleksandra; tereny rozdzielono między dynastie: Ptolomeuszów, Seleucydów, Antygondów;- zaczyna się inwazja Rzymu na te tereny; Rzym stopniowo zagarnia Królestwo Pergamonu, Syrię; 31 – bitwa pod Akcjum- pod władze rzymskie dostaje się Egipt; Ośrodkiem kultury tej epoki było muzeum zbudowane przez Ptolomeusza w III w. W architekturze na pierwszy plan wysunęło się budownictwo użytkowe, rozwinęła się urbanistyka; istniało wiele ośrodków artystycznych Nastąpił rozwój wielu dziedzin naukowych: Archimedes – fizyk; Filon – powstaje turbina wodna; Polibiusz – najwybitniejszy historyk epoki hellenistycznej;

Wydarzenia Historyczne I Literatura W Starożytnej Grecji
Wydarzenia Historyczne I Literatura W Starożytnej Grecji
Wydarzenia Historyczne I Literatura W Starożytnej Grecji

  • Data: Grudzień 15, 2012
  • Komentarzy: 0
  • Skomentuj

KOMENTARZE

Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


siedem − 5 =