wyszukiwanie zaawansowane

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwaŹródła finansowania majątku przedsiębiorstwa

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa – koszt pozyskania kapitału
W przypadku sp. z o.o. elementem kapitału własnego jest:
1.kapitał udziałowy (zakładowy) – może być wniesiony w formie pieniężnej albo aportu rzeczowego,
2.Kapitał zapasowy
3.Kapitał niepodzielony
4.Dopłaty – zwiększenie udziałów z tyt. wpłaty
W przypadku S.A. – kapitał własny to:
1.Kapitał akcyjny
2.Kapitał zapasowy
3.Zysk niepodzielony
Kapitał obcy – kredyty, pożyczki (obligacje), leasing, factoring, zobowiązania bieżące.
Kapitał własny – należy szacować koszt tego kapitału.
Termin koszt kapitału oznacza ile chce zarobić właściciel.
Istnieje wiele metod które szacują koszt kapitału własnego:
1.metoda najprostsza i najczęściej stosowana to ulokowanie kapitału + premia za ryzyko
PR – premia za ryzyko
RF – stopa wolna od ryzyka
Koszt kapitału własnego = PR + RF
2.Metoda Gordona (od nazwiska) – wg tej metody koszt kapitału własnego określany jest wzorem
Koszt kapitału własnego = D / (P – F) + g
Gdzie: D – dywidenda, P –cena akcji, F –koszt emisji, g –stopa wzrostu dywidendy (%).
Przykład – metoda Gordona
Jeżeli firma sprzedała za 100 zł. przy czym poniosła 4% koszty emisji, to przy założeniu, iż planowana wysokość dywidendy wyniesie 20% wartość akcji rocznie oraz rokrocznie planowany jest wzrost o 6% to:
KWR= 20/ (100-4) + 6% = ok. 27%
3.Metoda CAMP –metoda ta opiera się na szacowaniu ryzyka danej firmy wynikającego z wahań wartości akcji firmy w stosunku do tzw. Portfela rynkowego. Podstawą tego modelu jest wskaźnik ß.
Wskaźnik ß – obrazuje zmienność (ryzyko) akcji danej firmy w stosunku do rynku.
Jeżeli ß akcji danej firmy =1 oznacza to, że wzrost np. wskaźnik giełdowego (WIG) o 10% spowoduje wzrost wskaźnika również o 10% – przeciętny poziom ryzyka.
Jeżeli ß =1,5 wzrost / spadek WIG o 10% spowoduje wzrost / spadek wartości akcji o 15% – podwyższone ryzyko.
Jeżeli ß= 0,5; wzrost/spadek WIG o 10% spowoduje wzrost/spadek akcji o 5 % – niewysokie ryzyko.
KKW = RF + (RM – RF) x ß
CAMP ( Capital Assets Pricing Model)
RF – stopa wola od ryzyka
RM – stopa dochodu portfela rynkowego akcji WIG
ß – współczynnik
Przykład:
Jeżeli stopa wolna od ryzyka wynosi 13 % średni wzrost z portfela rynkowego wynosi ok. 24% to w sytuacji, kiedy ß danej firmy wynosi 1,2
KKW=13%+(24%-13%)x1,2=26,2%

Źródła Finansowania Majątku Przedsiębiorstwa

Kapitał obcy i jego koszty
Koszt kredytu bankowego – liczy się wg wzoru:
Kd = r x (1-T)
Kd – rzeczywisty koszt kredytu bankowego
R – roczna nominalna stopa procentowa kredytu bankowego
T – stopa podatku dochodowego
Kiedy odsetki wpisujemy w koszty przedsiębiorstwa powoduje to mniejszy podatek dochodowy.
Efektywny koszt kredytu – związany jest z rozłożeniem rat kredytu. Kredyt możemy spłacać wg rat malejących lub równych.
Przykład:
Kredyt 100 zł. oprocentowanie w skali roku 20 % podatek 28%
Spłacamy w dwóch ratach:
1 rata kredyt 50 odsetki 10 podstawa oprocentowania 1000
2 rata kredyt 50 odsetki 5 podstawa opodatkowania 50
20% – nominalnie kredyt kosztował 20%
15% – efektywnie kredyt kosztował 15%
Kd = 20% x (1-28%)= 14,4%
Kredyt kupiecki – kredyt towarowy, kredyt dostawczy – nie płacimy za otrzymany towar po określonym czasie, czyli dostawca nas kredytuje.
Kredyt kupiecki może kosztować, ale nie musi. Dostawca chcąc przyspieszyć spłatę daje upusty w cenie jeśli odbiorca zapłaci wcześniej.
Koszt kredytu kupieckiego liczy się =
% opustu x 360
________________________________________
100 – % opustu okres kredytu – okres opustu
Efektywny koszt kredytu kupieckiego =
1 + koszt kredytu
________________________________________
liczba powtórzeń w roku – 1
Przykład:
Przyjmując, że fabryka opon w Dębicy udzieliła nabywcy kredytu kupieckiego w wys. 900 zł. na następujących warunkach: 2% opustu przy płatności w ciągu 10 dni lub zapłata pełnej kwoty po 30 dniach. Nabywca opon może zapłacić 900 zł. – 2% czyli 882 zł. po 10 dniach albo pełne 900 zł. po 30 dniach.
Nabywca faktycznie zaciąga kredyt 882 zł., kredyt na 20 dni płacąc 18 zł. odsetek 900 – 882 = 18zł.
Koszt kredytu kupieckiego =
2 x 360 = 2 x 360 = 36,73%
100 – 2 30-10 98 20
Efektywny koszt kredytu
Zakładając, że 20 dniowy okres kredytu po terminie opustu powtarza się 18 razy w roku, może obliczyć roczną stopę procentową przyjmując 360 dni w roku.
Roczny koszt kredytu =
= 1 + 36,7 18 – 1 = 43,85%

Źródła Finansowania Majątku Przedsiębiorstwa
Źródła Finansowania Majątku Przedsiębiorstwa

  • Data: Grudzień 15, 2012
  • Komentarzy: 0
  • Skomentuj

KOMENTARZE

Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dziewięć × 1 =